Seuraa etänä miten kuivurisi käy

Nestelannoitteet peltojen hyväksi

ecOcaucO ja ecOcaucO+ uudistaa vanhojen kuivureiden käyttökokemuksen – puhelimella tarkistat, milloin kuivurilla käynti on tarpeellista, vähentäen turhia reissuja.

Mitä on nestelannoite

N-xt nestelannoitteet ovat ureapohjaisia lannoitteita, jotka käyttäytyvät maassa kuin orgaaniset lannoitteet. Lannoite viedään maaperään amidi-muotoisena, jolloin sen ulkoinen varaus voi olla positiivinen. Näin se kiinnittyy maan negatiiviseen varaukseen eikä huuhtoudu tai haihdu.

N-xt lannoitteet tukevan monipuolisen pieneliöstön syntymistä. Runsas pieneliöstö yhdessä maan sienirihmaston kanssa lisää kasvien ravinnon ja veden saantia. Maan pieneliöstö ei yhteytä, joten se tarvitsee sokerien kautta energiaa ulkopuolelta. N-xt lannoitetun kasvin sokerituotanto on korkea ja kasvi luovuttaa niitä myös maahan biologisen elämän ravinnoksi. Vastalahjana pieneliöt louhivat ravintoaineita maa-aineksesta kasveille. Tästä yhteydestä seuraa mururakenteen lujittuminen ja orgaanisen aineen karttuminen.

Perinteiset raelannoitteet ovat suolapohjaisia nitraatti- ja sulfaattilannoitteita joten ne on negatiivisesti varautuneita. Siksi ne ovat alttiita erityisesti huuhtoutumaan vesistöihin.

Miten nestelannoitteet levitetään

Nestelannoitteiden levittäminen tapahtuu yleensä ruiskulla kasvinsuojeluaineiden levityksen yhteydessä. Kylvölannoittimeen voi integroida nestelannoitteen levitykseen sopivat laitteet, jolloin ajokertoja ei tule enempää kuin aiemmin. Mikäli ei ole valmis vielä investoimaan kylvölannoittimen laitteistoon voi lannan levittää pellolle ruiskulla ennen muokkausta.

Lannoitteen levityksessä tulee käyttää käyttötarkoitukseen sopivia suuttimia ja tärkeää on ymmärtää, ettei nosta ruiskun painetta liian korkeaksi. Nestelannoitteen rakenne voi rikkoutua paineen vaikutuksesta ja typpi muuttua helposti haihtuvaan muotoon.

N-xt Terra -maalannoitteet

Maalannoitteet levitetään kylvön yhteydessä. Maaperänäytteiden perusteella tehdään yksilöllinen valinta siitä, mikä lannoite on sopivin juuri sinun maillesi. Terra-lannoitteiden varaus on positiivinen joka auttaa sitä kiinnittymään negatiivisesti varautuneeseen maaperään. Tämä varmistaa sen, ettei lannoite pääse huuhtoutumaan tai haihtumaan vaan on kasvin käytettävissä.

Paras tapa olisi saada nestelannoite samaan vakoon kuin jyvät kylvökoneeseen integroidulla nestelannoite laitteistolla. IBC-kontti nostetaan traktorin etukuormaajaan josta lannoite pumpataan letkuja pitkin kylvökoneelle. Vaihtoehto on ruiskulevitys ennen viimeistä muokkauskierrosta.

Terra-lannoitteet tukevat monipulisen pieneliöstön syntymistä. Ne tarvitsevat ravinnokseen sokeria, mutta eivät kykene tekemään sitä itse yhteyttämällä. N-XT lannoitetun kasvin sokerintuotanto on runsasta ja se ”vuotaa” niistä osan pieneliöstön ravinnoksi. Pieneliöt ”louhivat! maasta ravintoaineita kasvien käyttöön.

N-xt Folium -lehtilannoitteet

Lehtilannoitteita annetaan kasveille pitkin kasvukautta. Folium lannoitteita on monia erilaisia ja maaperänäytteiden perusteella voidaan valita sellainen lannoite, joka korvaa maaperän puutteita ja auttaa kasvia eniten juuri siinä ympäristössä. Kasvi pystyy käyttämään lehden kautta saatavan typen erittäin hyvällä hyötysuhteella. Peltokokeissa 1 kg Folium typpilannoitetta on vastannut 8:aa kiloa maahan lisättyä ammoniumnitraattia.

Lehtilannoitteilla on myös se etu, että lannoitepanoksia voidaan optimoida kasvukauden aikana ja reagoida kasvuston tarpeisiin.

Tavallisin tapa on levittää lehtilannoitteet kasvinsuojeluruiskutusten yhteydessä. Lannoitteet voidaan sekoittaa lähes kaikkien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Lannoitteita suositellaan levitettäväksi kolmella ajokerralla.

Miksi amidipohjainen lannoite on hyvä

Kasvi hyödyntää lannoitteet amidimuotoisina. Kun kasvi saa lannoitteen valmiiksi amidina se ei joudu käyttämään energiaa muokatakseen lannoitteen hyödynnettäväksi. Näin kasvi ei joudu hyödyntämään vettä suolojen laimentamiseen vaan voi kasvattaa omaa solukkoaan. Tämä tuottaa kasville terveemmän kimmoisamman solurakenteen joka omalta osaltaan auttaa kasvia suojautumaan tauteja vastaan.

Kasvin kannalta on myös olennaista, että amidimolekyylit ovat merkittävästi sulfaatti ja nitraattimolekyylejä pienempiä. Tämä mahdollistaa sen että lehtilannoitteet imeytyvät suoraan lehdeltä päätyvät nopeasti jouduttamaan kasvua.

Golfkentän lannoittaminen

Nestelannoite on erityisen hyvä golfkenttien lannoittamiseen koska kasvustoista tulee tiheämpiä kuin perinteisin lannoitusmenetelmin. Syvemmälle maahan kasvava juuristo huolehtii raviteiden ja veden saannista.
Golfkenttälannoitteissa hyödynnetään erityisen paljon biologisia ainesosia jotka mahdollistavat kestävämmän kasvisolukon. solukko kestää paremmin paitsi kulutusta ja kasvitauteja myös kuivuutta. Toisaalta terveempi maaperän pieneliöstö takaa myös vettä ja ravinteita vaikeinakin aikoina elävän sienirihmaston kautta.

Miksi hankkia ecoCauco?

Merkittävä säästö polttoainekustannuksiin

Ajantasainen tieto puhelimeesi

Viljankuivauksen optimointi

Selkeä raportointi

Asennukseen ja säästöön liittyviä kysymyksiä

Haluatko säästää jopa 2000€

Säästöä syntyy joka kuivauserässä ja kaikilla kuivureille. Kuivauksen säätötarve on loppuvaiheessa, kun jyvistä poistetaan syvemmällä olevaa kemiallista- ja fysikaaliskemiallista kosteutta. Näitä jyvän kosteuden osia poistetaan myös sellaisina vuosina, kun lähtökosteus on poikkeuksellisen matala. Kemiallisen- ja fysikaaliskemiallisen kosteuden määrä jyvässä vaihtelee vähemmän kuin alkukosteuden ja karkeasti arvioiden sitä on tarve saada yhtä paljon pois vaihtelevista olosuhteista huolimatta.