Seuraa sadon määrää

Green Growth -satokartoitin

ecOcaucO ja ecOcaucO+ uudistaa vanhojen kuivureiden käyttökokemuksen – puhelimella tarkistat, milloin kuivurilla käynti on tarpeellista, vähentäen turhia reissuja.

Miten Green Growth -satokartoitin toimii?

Green Growth – laser anturit mittaavat puimurin elevaattorissa liikkuvan viljan määrää sen mukaisesti, kuinka pitkäksi ajaksi valosilmä katkeaa elevaattorin kupin mennessä sen ohi. Tuosta lyhyestä hetkestä voidaan päätellä milloin viljaa on paljon ja milloin vielä enemmän – tai joskus vähemmän.
Aikatiedon avulla voidaan piirtää suhteellinen kartta peltolohkosta ja sen hyvin tai huonommin tuottavista alueista. Jälkikäteen kun tiedetään pellolta puidun viljan määrä, joko punnittuna tai kuutiomääräisesti arvioituna kalibroidaan puintidata

Tämä on yksi satokartoittimien perusteknologia ja samaa käyttää osa puimurivalmistajista.

Mitä asennuksessa tulee ottaa huomioon?

Asennuksessa on neljä pääkomponenttia: keskusyksikkö, valoanturit, GPS antenni sekä pääkaapeli. Sinänsä asennus ei ole vaikea ja hoituu yleensä parissa tunnissa.

Alla olevassa kuvassa on numeroiden mukaisen osat.

1. Kiinnitä keskusyksikkö puimurin koppiin ja tuo sille syöttövirta.
2. Kiinnitä ulkoinen GPS-antenni puimurin katolle.
3. Optisen sensorit kiinnitetään puhtaan viljan elevaattoriin.
4. Kaikki kolme osaa kytketään toisiinsa kaapeleilla, jotka tulevat pakkauksen mukana


Keskusyksikköön on asennettu SIM-kortti, joka lähettää paikka ja aikatiedon ns. pilvipalvelulle. Matemaattiset laskelmat ajonopeudesta ja satomäärästä tehdään konesalissa.

Markkinoiden halvin

Green Growth satokartoitin on markkinoiden halvin, silti erittäin helppokäyttöinen ja varma.

Kilpailukykyinen hinta syntyy siitä, että nämä valmistetaan Green Growth omassa tehtaassa Latvian pääkaupungissa, Riikassa. Toinen olennainen osa on se, että kaikki osat, jotka eivät ole välttämättömiä on karsittu pois. Halutessaan puimurissa voi käyttää näyttönä omaa kännykkää tai tablet-tietokonetta. Paketin mukana näyttöä ei tule.

Myös myynti on isojen keskusliikkeiden sijaan toteutettu pienten ja näppärien yritysten toimesta sekä Suomessa, että muualla.

Kaikki olennainen data tallentuu pilveen ja on haettavissa sieltä puintien jälkeen kun suunnittelee seuraavaa vuotta. Tarpeettomat osat voidaan jättää pois ja silti saada työtä tehostava tieto hyödynnettäväksi.

Paljonko maksaa?


Satokartoittimen hinta on tarkka 2000€ (alv 0%) Siihen kuuluu myös ensimmäisen vuoden vuosimaksu. Tulevilta vuosilta vuosimaksu on 100 € (alv 0%) sekin.

ecOcaucO -nimi tulee siitä, että se on sekä ecOloginen, että ecOnominen.

Miksi hankkia Green Growth- satokartoitin?

Merkittävä säästö polttoainekustannuksiin

Ajantasainen tieto puhelimeesi

Viljankuivauksen optimointi

Selkeä raportointi

Satokartoittimeen liittyviä kysymyksiä

Haluatko säästää jopa 2000€

Säästöä syntyy joka kuivauserässä ja kaikilla kuivureille. Kuivauksen säätötarve on loppuvaiheessa, kun jyvistä poistetaan syvemmällä olevaa kemiallista- ja fysikaaliskemiallista kosteutta. Näitä jyvän kosteuden osia poistetaan myös sellaisina vuosina, kun lähtökosteus on poikkeuksellisen matala. Kemiallisen- ja fysikaaliskemiallisen kosteuden määrä jyvässä vaihtelee vähemmän kuin alkukosteuden ja karkeasti arvioiden sitä on tarve saada yhtä paljon pois vaihtelevista olosuhteista huolimatta.