ecOcaucO-kuivauksenohjaus

Miten säätö tapahtuu?

ecOcaucO mittaa kuivurin poistokanavan suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Säädön osalta näistä tärkeampi on kosteusprosentti, Sen pudotessa logiikka ohjaa taajuusmuuntajan avulla puhaltimen nopeutta. Ilmamäärää kuivauksen edetessä vuosikymmenen tuotekehityksessä löydettyjen arvojen mukaan. Säädön avulla poistuvan kosteuden määrä voidaan optimoida lämmitettävän ilmamäärän suhteessa.

Kun ilmaa lämmitetään vähemmän ei polttoainetta kulu entiseen tapaan. Tämä vaikuttaa myös siihen, mikä on viljaerän loppulämpötila lämmitysvaiheen päättyessä – se jää totutusta monta Celsiusastetta alemmaksi. Viljan lämmittäminen on olennainen osa se kuivumista. Toisaalta ei sitäkään tarvitse nostaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Jäähdytysvaihekin jää lyhyemmäksi lämpötila ei edes nouse entisiin lukemiin.

Mitä asennuksessa tulee ottaa huomioon?

ecOcaucOn asennus vaatii voimavirran käsittelyä ja siksi on tärkeä muistaa, että työn suorittamiseen vaaditaan riittävä ammattipätevyys. Helpointa on, jos asennettava kohde on sähkömiehelle vanhastaan tuttu, sillä kuivurisähköissä on usein havaittavissa tekijänsä ”käsiala.”
Logiikkayksikkö tulee kytkeä tavalliseen valovirtaan kiinteällä liitännällä. Laitteistossa on oma erillinen päälle – pois katkaisija, josta sen voi sammuttaa. Itse logiikka toimii 24V jännitteellä.

Kuivurin ohjaustaulusta tarvitaan niin sanottu kärkitieto siitä milloin pääpoltin on toiminnassa. Tämän tiedon avulla ecOcaucO tietää, milloin sen tulee säätää puhallusmäärää ja toisaalta osaa kytkeä täyden puhalluksen päälle, kun jäähdytysvaihe alkaa. 24V jännitesyötöt, 0 -johtojen siniset kytkennät ja maadoituksen kytkennät on merkitty kytkentäkiskoon. Kosteusanturin ja taajuusmuuntajan tiedonsiirron paikat on merkitty numeroilla.

Taajuusmuuntajan maadoitus tulee rakentaa erilliseen maajohtoon muusta kuivurin maadoituksesta. Maadoitettaessa yhteen muiden kuivurisähköjen kanssa voi lopputuloksena olla häiriöitä sähköverkossa, joihin erityisesti tietokoneet ja muut matalampia jännitteitä käyttävät laitteet reagoivat. Häiriöiden välttämiseksi taajuusmuuntajan ja puhaltimen moottorin välinen kaapeli tulee olla häiriösuojattua. Osaava asentaja tietää millainen kaapeli on tarkoitukseen sopiva.

Pitääkö öljypolttimen suuttimet vaihtaa?

Yhtä yleispätevää ohjetta on vaikea antaa koska kuivureita on niin kovin monenlaisia. Kaikkein paras on selvittää oman polttimen osalta tilanne asiantuntijalta.

Yleisinä ohjeina olen muistuttanut, että kuivauksen alkuvaiheessa ilmaa pitää lämmittää yhtä paljon kuin tähänkin asti, eli öljysuutinten yhteenlaskettu kapasiteetti tulee pysyä entisellään. Kuivauksen loppuvaiheen ilmamäärän rajoittaminen voi johtaa ylilämpöön, jos pääpolttimen suutin pidetään entisen kokoisena. Yksi tapa ratkaista tämä on esimerkiksi päivittää 4 ja 2 gallonaiset suuttimet kahteen 3 gallonan suuttimeen. Tämä ohje on todella karkea ja kokemuksia on  vielä varsin rajoitetusti. Toistaiseksi kuitenkin kaikki jotka ovat tätä ohjetta seuranneet ovat tyytyväisiä ecOcaucO -käyttäjiä.

Mitä maksaa ja mitä sillä saa?

ecOcaucOn kokonaishinta muodostuu etäseurantalaitteen, vaakojen, logiikkayksikön, kosteusanturin ja taajuusmuuntajan hinnasta. Paketti on varsin laaja mutta myös varsin toimiva kokonaisuus.

Taajuusmuuntaja on yksittäisistä laitteista kallein ja hintaan vaikuttaa selvästi moottorin teho. Tyypillisimpien kuivuriin sopivien tamujen  hinnat vaihtelevat noin tuhannesta eurosta pariin tuhanteen.

Yleinen komponenttien hinnannousu on osunut myös caucOn ostohintoihin. Etäseurannan, vaakojen, logiikan, koskeusanturin pakettihinta on tammikuussa 2023 yhteensä 8700 euroa (alv 0%). Taajuusmuuntajan hinta tulee laskea tuon kokonaisuuden päälle.

voiko ecOcaucOon saada energiatukea?

ELY-keskusten päätökset eivät ole yrittäjän hallittavissa, joten etukäteen on mahdoton sanoa lopputulosta. ELY-keskukset antavat maatilojen energiainvestointeihin tukea 50% investoinnin määrästä ja minimissään annettavan tuen määrä on 3000€.

ecOcaucO on selkeä energiainvestointi, koska se vaikuttaa merkittävästi hehtaarikohtaisesti suurimpia polttoöljykuluja aiheuttavaan vaiheeseen – noin 2/3 tarvittavasta löpöstä kuluu viljankuivaukseen. Investointina ecOcaucO on useamman tilan saavutettavissa kuin kymmenien tai yli sadan tuhannen euron hakeremontit. Tämä on useimmille viljelijöille se investointi, joka on maksettavissa nopeasti takaisin eikä yleisestikään vaadi suuria pääomia tai isoa lainaa. ecOcaucO myös parantaa tilan kannattavuutta. Se on ecOtekO ELY-keskuksen avustamana tai ilman.

Vaadittavien papereiden täyttöön tilat saavat ilmaista apua Neuvo 2020 -palvelusta.

Kuinka paljon ecOcaucO voi säästää?

Säästöä syntyy joka kuivauserässä ja kaikilla kuivureille. Kuivauksen säätötarve on loppuvaiheessa, kun jyvistä poistetaan syvemmällä olevaa kemiallista- ja fysikaaliskemiallista kosteutta. Näitä jyvän kosteuden osia poistetaan myös sellaisina vuosina, kun lähtökosteus on poikkeuksellisen matala. Kemiallisen- ja fysikaaliskemiallisen kosteuden määrä jyvässä vaihtelee vähemmän kuin alkukosteuden ja karkeasti arvioiden sitä on tarve saada yhtä paljon pois vaihtelevista olosuhteista huolimatta.

Säästettävän polttoaineen määrää ja hintaa on arvioitu isänniltä kuultujen arvojen perusteella. Vaihtelu vuosien välillä on suuta, mutta laajasti puhutaan, että kuivaukseen tarvitaan keskimäärin 100 litraa hehtaaria kohti. 20% säästö on siis 20 litraa ja kun litrahinta on 1,5 euron tietämillä on säästö 30€/ha. Sadan hehtaarin tila säästää tällä karkealla laskelmalla 3000 euroa vuodessa. Oman kuivurin kulutusta ja sitä kautta syntyviä säästöjä kannattaa laskea laittamalla omia tunnuslukuja taulukkolaskentaohjelmaan.

Kun ecOcaucOn toimitaperiaatetta miettii, pääsee myös ajattelemaan kuka säästää eniten. Säästö syntyy kuivauksen loppuvaiheessa vähentämällä ohi virtaavasta lämmöstä johtuvaa hukkaa, jota jyvän kuivauksessa ei voida hyödyntää. Tästä päättelemällä olemme tullut siihen tulokseen, että mitä isompi puhallin ja lämmityspannu ovat, sitä enemmän on loppuvaiheessa säätötarvetta ja säästöpotentiaalia. Tämä looginen päätelmä ihan sillä perusteella, että isompi puhallin vaatii enemmän lämmityskapasiteettia, mutta jyvä luovuttaa loppuvaiheessa kosteuden itselleen ominaiseen tahtiin. Sitä ei voi ratkaisevasti nopeuttaa nostamalla puhaltimen ja pannun tehoja. Alkukosteuden poistossa tehokkaammat laitteet taas antavat perustellusti etua, koska tässä vaiheessa kosteus poistuu helposti.

ecOcaucO-kuivauksenohjauksella suuria säästöjä

Vilja kuivataan kuumalla ilmalla. Kokonaisuudessaan ilmaa tarvitaan paljon, koska kosteuttakin on tuhansia kiloja kuivauserässä. Hyvin toimiva konsepti, jota kukaan ei ole kyseenalaistamassa – emme mekään.

Kun kuivaus aloitetaan poistuu kosteutta alkuun niin, että poistokanavasta tulee ulos vesihöyryä. Pintakosteus lähtee viljasta varsin helposti ja alussa tarvitaankin paljon kuumaa ilmaa. Kuivauksen edetessä poistuvan ilman suhteellinen kosteus putoaa kun pintakosteus on haihdutettu. Jos kuivaa perinteisellä menetelmällä putoaa kosteus niin, että vain viidennes poistuvasta ilmasta on vettä. Vilja ei luovuta loppuvaiheessa kosteutta nopeammin, vaikka sitä suurella ilmamäärällä lämmitetään.

ecOcaucO on tehty optimoimaan kuivauksessa käytetty ilmamäärä. Tämä vähentää lämmittämisen tarvetta ja säästö syntyy polttoainekuluissa.

ecOcaucO -nimi tulee siitä, että se on sekä ecOloginen, että ecOnominen.

Yhteystiedot

Sähköposti: teemu.arvonen@cauco.fi

Osoite:
Cauco Oy / Teemu Arvonen
Terätie 22 A
01650 Vantaa

Puhelin: 040 868 8000 (parhaiten tavoitettavissa iltaisin)