Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

caucO Oy, Teemu Arvonen
Terätie 22 A, 01650 Vantaa
tietosuojaa koskevat asiat: teemu.arvonen@cauco.fi

Henkilötietojen käsittely

Peruste henkilötietojen käsitelyyn on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisten sopimuksien valmistelu tai täytäntöönpano, sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu mm. asiakassuhteen hoitamiseen, markkinoinnin toteuttamiseen ja laskuttamiseen.

Seuraavat toimet vaativat henkilötietojen käsittelyä: Asiakasuhteen hoitaminen sekä kehittäminen, asiakastapahtumien varmentaminen, palvelun toteuttaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmansien osapuolien verkkopalveluissa, markkinointi, analysointi, tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Käsiteltävä sisältö

Rekisterissämme pidetään yllä seuraavia tietoja:
yrityksen nimi
yrityksen laskutustiedot
y-tunnus
tiedot palveluista
tiedot tilatuista laitteistoista valmistusta varten
yhteydenpitoon tarvittava sisältö
sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä.

Säilytysajat

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin tämä on henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi tarpeen. Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan kaksi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.
Markkinointitarkoitukseen kerättyjä tietoja säilytämme toistaiseksi.

Henkilötietojen vastaanottajat

Google Analytics ja Google Ads
Procountor laskutuspalvelu
Facebook Business Manager
Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
Lain edellyttämät viranomaiset

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä nähdä tallennetut tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa tietoja, rajoittaa tai vastustaa käsittelyä ja saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistautumista varten. Yritys caucO Oy käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden (2) vuoden ajan.